liennguyen đã tạo một bài báo mới
1 y

Audi triệu hồi Q7, Q8 tại Việt Nam | #audi # audi q7

Audi triệu hồi Q7, Q8 tại Việt Nam

Audi triệu hồi Q7, Q8 tại Việt Nam

Theo đó, 143 chiếc Audi Q7 và Q8 tại Việt Nam sẽ bị triệu hồi để kiểm tra và thay thế bơm nhiên liệu.