liennguyen đã tạo một bài báo mới
1 w

Liên tục xe Audi tại Việt Nam bị triệu hồi | #audi a6 # audi

Liên tục xe Audi tại Việt Nam bị triệu hồi

Liên tục xe Audi tại Việt Nam bị triệu hồi

Sau Q7 và Q8, Audi Việt Nam tiến hành chương trình triệu hồi A6, A7 để kiểm tra và lắp đặt miếng bảo vệ trên hai mẫu xe này.