An Trần đã tạo một bài báo mới
1 w

Bí mật giúp Toyota Grand Highlander 2024 tạo ra nhiều sức mạnh hơn | #toyota

Bí mật giúp Toyota Grand Highlander 2024 tạo ra nhiều sức mạnh hơn

Bí mật giúp Toyota Grand Highlander 2024 tạo ra nhiều sức mạnh hơn

Trao đổi với các kỹ sư xe và chuyên gia sản phẩm tại sự kiện lái xe đầu tiên của Toyota Grand Highlander 2024, giới truyền thông biết được rằng hệ truyền động Hybrid Max hàng đầu đang che giấu một bí mật thú vị.