An Trần đã tạo một bài báo mới
1 y

Lamborghini Urus PHEV xuất hiện khi đang chạy thử | #lamborghini #urus

Lamborghini Urus PHEV xuất hiện khi đang chạy thử

Lamborghini Urus PHEV xuất hiện khi đang chạy thử

Những bức ảnh mới nhất cho thấy phần đầu xe chi tiết hơn. Đồng thời, khẳng định chiếc xe sử dụng hệ thống truyền động V8 hybrid.