liennguyen đã tạo một bài báo mới
1 w

VinFast hợp tác BCA Europe triển khai giải pháp Trade-in hoàn chỉnh tại châu Âu | #vinfast #bca Europe

VinFast hợp tác BCA Europe triển khai giải pháp Trade-in hoàn chỉnh tại châu Âu

VinFast hợp tác BCA Europe triển khai giải pháp Trade-in hoàn chỉnh tại châu Âu

Bắt đầu từ tháng 6/2023, VinFast sẽ tích hợp công cụ trade-in trực tuyến của BCA vào trang web để hỗ trợ khách hàng bán xe cũ trong khi tiến hành mua xe mới một cách dễ dàng.