liennguyen đã tạo một bài báo mới
1 w

MG khuyến mãi lệ phí trước bạ cho khách mua xe tại Việt Nam | #mg

MG khuyến mãi lệ phí trước bạ cho khách mua xe tại Việt Nam

MG khuyến mãi lệ phí trước bạ cho khách mua xe tại Việt Nam

Theo đó, khách hàng mua xe MG sẽ được khuyến mại từ 50-100% lệ phí trước bạ.