An Trần đã tạo một bài báo mới
1 w

Giám đốc thiết kế BMW: Tại sao xe điện cần phải trông khác biệt? | #bmw #mercedes

Giám đốc thiết kế BMW: Tại sao xe điện cần phải trông khác biệt?

Giám đốc thiết kế BMW: Tại sao xe điện cần phải trông khác biệt?

Trưởng bộ phận thiết kế thương hiệu BMW Domagoj Dukec đang có thắc mắc về ngôn ngữ thiết kế dành riêng cho EV của các nhà sản xuất khác.