An Trần đã tạo một bài báo mới
17 w

Nhờ Mustang, tính khí động học của Ford Ranger Raptor tăng cường vượt trội | #ford #ranger #raptor

Nhờ Mustang, tính khí động học của Ford Ranger Raptor tăng cường vượt trội

Nhờ Mustang, tính khí động học của Ford Ranger Raptor tăng cường vượt trội

Từ lưới tản nhiệt với chữ F-O- R-D nổi bật đến đường gân nổi mạnh mẽ chạy dọc thân xe, mọi đường nét thiết kế trên Ford Ranger Raptor Thế hệ Mới đều toát lên ADN “Mạnh mẽ đậm chất Ford” (Built Ford Tough). Bên cạnh