An Trần đã tạo một bài báo mới
17 w

Toyota Wigo 2023 chốt lịch ngày trở lại sau lần lỡ hẹn | #toyota #wigo #xeantoàn

Toyota Wigo 2023 chốt lịch ngày trở lại sau lần lỡ hẹn

Toyota Wigo 2023 chốt lịch ngày trở lại sau lần lỡ hẹn

Sau khi hoãn ra mắt ngày 24/5, Toyota Việt Nam đã chốt lịch ra mắt mẫu xe Toyota Wigo 2023 vào tuần tới.