An Trần đã tạo một bài báo mới
16 w

Bentley trình làng Bentayga EWB Azure tại Việt Nam | #bentley

Bentley trình làng Bentayga EWB Azure tại Việt Nam

Bentley trình làng Bentayga EWB Azure tại Việt Nam

Ngày 3 tháng 06 năm 2023, Bentley Hồ Chí Minh chính thức giới thiệu Bentayga EWB Azure tại thị trường Việt Nam.