liennguyen đã tạo một bài báo mới
28 w

Ford Việt Nam khai trương đại lý tại Long Khánh | #ford

Ford Việt Nam khai trương đại lý tại Long Khánh

Ford Việt Nam khai trương đại lý tại Long Khánh

Đây là đại lý uỷ quyền chính thức thứ 2 của Ford tại tỉnh Đồng Nai góp phần đáp ứng nhu cầu mua sắm và trải nghiệm ngày càng cao của khách hàng.