An Trần đã tạo một bài báo mới
23 w

Trúng đấu giá biển 30K-55555, dân chơi Vĩnh Phúc rao bán lại giá 20 tỷ đồng | #biểnsốđịnhdanh

Trúng đấu giá biển 30K-55555, dân chơi Vĩnh Phúc rao bán lại giá 20 tỷ đồng

Trúng đấu giá biển 30K-55555, dân chơi Vĩnh Phúc rao bán lại giá 20 tỷ đồng

Người trúng đấu giá biển số Hà Nội VIP 30K-55555 với giá 14,12 tỷ đồng vừa đăng tin rao bán lại. Anh này bày tỏ mức giá sang nhượng mong muốn là 20 tỷ đồng, chênh thêm gần 6 tỷ đồng.