An Trần đã tạo một bài báo mới
24 w

Những 'rào cản' của xe điện tại Việt Nam | #ev

Những 'rào cản' của xe điện tại Việt Nam

Những 'rào cản' của xe điện tại Việt Nam

Hiện nay, người tiêu dùng Việt dần có những góc nhìn cởi mở hơn về xe điện. Đáng chú ý, các phương tiện thuần điện ở thị trường trong nước đang chứng minh khả năng vận hành tin cậy. Tuy nhiên, kết quả mới nhất của mộ