An Trần đã tạo một bài báo mới
23 w

Công bố giá bán Toyota Yaris Cross tại Việt Nam | #toyota

Công bố giá bán Toyota Yaris Cross tại Việt Nam

Công bố giá bán Toyota Yaris Cross tại Việt Nam

Sản phẩm Yaris Cross có giá khởi điểm từ 730 triệu đồng cho phiên bản xăng và 838 triệu đồng đối với bản hybrid.