liennguyen đã tạo một bài báo mới
18 w

Honda CR-V thế hệ mới ra mắt tại Việt Nam, giá từ 1,1 tỷ đồng | #honda # honda cr-v

Honda CR-V thế hệ mới ra mắt tại Việt Nam, giá từ 1,1 tỷ đồng

Honda CR-V thế hệ mới ra mắt tại Việt Nam, giá từ 1,1 tỷ đồng

Ngày 25/10/2023, Honda CR-V 2023 thế hệ mới tại Việt Nam có 4 phiên bản với giá từ 1,109-1,31 tỷ đồng.