liennguyen đã tạo một bài báo mới
15 w

GSM khai trương dịch vụ taxi điện tại Lào | #gsm # Vinfast # taxi điện tại Lào

GSM khai trương dịch vụ taxi điện tại Lào

GSM khai trương dịch vụ taxi điện tại Lào

Lào là thị trường nước ngoài đầu tiên của GSM, khởi động chiến lược “Go Green Global” với lộ trình trở thành nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển thuần điện quốc tế của GSM.