Bình Trần đã tạo một bài báo mới
31 w

Doanh số Toyota tháng 10.2023: Vios chủ chốt, Corolla Cross vẫn chưa thoát khỏi cơn "hoảng hốt" | #toyota #vios #corollacross

Doanh số Toyota tháng 10.2023: Vios chủ chốt, Corolla Cross vẫn chưa thoát khỏi cơn "hoảng hốt"

Doanh số Toyota tháng 10.2023: Vios chủ chốt, Corolla Cross vẫn chưa thoát khỏi cơn "hoảng hốt"

Trong tháng 10.2023, Toyota Việt Nam ghi nhận doanh số bao gồm cả những mẫu xe Lexus là 4.196 xe.