Bình Trần đã tạo một bài báo mới
36 w

Doanh số TC Motor trong tháng 10.2023: Bốn mẫu xe góp mặt trong danh sách xe bán chạy | #hyundai #tcmotor

Doanh số TC Motor trong tháng 10.2023: Bốn mẫu xe góp mặt trong danh sách xe bán chạy

Doanh số TC Motor trong tháng 10.2023: Bốn mẫu xe góp mặt trong danh sách xe bán chạy

Theo đó, tổng số lượng xe Hyundai bán ra trên thị đạt 7.458 chiếc, tăng trưởng 24,8% so với tháng 9.