Bình Trần đã tạo một bài báo mới
10 w

MG5 là chiếc xe hiếm hoi nhận không sao an toàn từ ANCAP | #mg5 #ancap

MG5 là chiếc xe hiếm hoi nhận 0 sao an toàn từ ANCAP

MG5 là chiếc xe hiếm hoi nhận 0 sao an toàn từ ANCAP

Theo ANCAP, MG 5 và Mahindra Scorpio có khả năng bảo vệ rất kém trong trường hợp xảy ra tai nạn.