Nguyên Khôi đã tạo một bài báo mới
4 w

Honda Việt Nam phát động Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một khu vực miền Trung năm học 2023 – 2024 | #honda

Honda Việt Nam phát động Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một khu vực miền Trung năm học 2023 – 2024

Honda Việt Nam phát động Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một khu vực miền Trung năm học 2023 – 2024

Công ty Honda Việt Nam (HVN) phối hợp cùng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (ATGT QG), Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một kết hợp đào tạo kiến thức an toàn giao thông cho học sinh và phụ