Nguyên Khôi đã tạo một bài báo mới
3 w

Toyota phát triển động cơ đốt trong mới trong cơn bão xe điện | #xedien #toyota

Toyota phát triển động cơ đốt trong mới trong cơn bão xe điện

Toyota phát triển động cơ đốt trong mới trong cơn bão xe điện

Chủ tịch của Toyota tin rằng, mọi người nên có quyền lựa chọn thay vì bị buộc phải mua xe điện.