Diễm Thúy đã tạo một bài báo mới
4 w

Toyota Việt Nam triệu hồi Toyota Land Cruiser 300 và Lexus LX600 | #toyota #landcruiser

Toyota Việt Nam triệu hồi Toyota Land Cruiser 300 và Lexus LX600

Toyota Việt Nam triệu hồi Toyota Land Cruiser 300 và Lexus LX600

Toyota Việt Nam chính thức thông báo thực hiện Chương trình triệu hồi “Cập nhật phần mềm điều khiển hộp số tự động trên xe Toyota Land Cruiser 300 và Lexus LX600.