Diễm Thúy đã tạo một bài báo mới
4 w

GSM chính thức chiêu mộ tài xế tự do kinh doanh trên nền tảng Xanh SM Flatform | #vinfast #gsm #xedien #vf9 #vf8 #vf7 #vf6 #vf5 #vfe34 #vf3

GSM chính thức chiêu mộ tài xế tự do kinh doanh trên nền tảng Xanh SM Flatform

GSM chính thức chiêu mộ tài xế tự do kinh doanh trên nền tảng Xanh SM Flatform

Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh (GSM) chính thức chiêu mộ đối tác tài xế tự doanh để cung cấp dịch vụ taxi công nghệ thuần điện trên ứng dụng Xanh SM, với chính sách chia sẻ doanh thu lên tới 80%.