liennguyen đã tạo một bài báo mới
4 w

Honda Việt Nam tổ chức Hội thảo tăng cường vai trò quản lý, giáo dục an toàn giao thông trong trung học phổ thông | #honda #laixeantoan

Honda Việt Nam tổ chức Hội thảo tăng cường vai trò quản lý, giáo dục an toàn giao thông trong trung học phổ thông

Honda Việt Nam tổ chức Hội thảo tăng cường vai trò quản lý, giáo dục an toàn giao thông trong trung học phổ thông

Honda Việt Nam đã phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai tổ chức Hội thảo tăng cường vai trò quản lý, giáo dục an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục trung học phổ thông.