Hải Bùi đã tạo một bài báo mới
3 w

Honda Việt Nam tung khuyến mại cho Honda CR-V và Honda City trong tháng 4.2024 | #honda #civic #crv #city #accord

Honda Việt Nam tung khuyến mại cho Honda CR-V và Honda City trong tháng 4.2024

Honda Việt Nam tung khuyến mại cho Honda CR-V và Honda City trong tháng 4.2024

Ngoài ra, Honda HR-V, Civic và Accord cũng nằm trong chương trình khuyến mại này.