Hải Bùi đã tạo một bài báo mới
6 w

Yamaha Motor Việt Nam chính thức giới thiệu LEXi 155 VVA - ABS, mẫu tay ga đa năng hoàn toàn mới | #yamaha #yamahalexi

Yamaha Motor Việt Nam chính thức giới thiệu LEXi 155 VVA - ABS, mẫu xe tay ga đa năng hoàn toàn mới

Yamaha Motor Việt Nam chính thức giới thiệu LEXi 155 VVA - ABS, mẫu xe tay ga đa năng hoàn toàn mới

Yamaha LEXi 155 VVA - ABS được hãng xe Nhật Bản phát triển với mong muốn tạo hứng khởi cho tay lái khi độc hành nhưng cũng vừa có sự thoải mái khi di chuyển cùng gia đình.