liennguyen đã tạo một bài báo mới
4 d

Suzuki tiếp bước Subaru, đóng cửa nhà máy tại Thái Lan | #suzuki

Suzuki tiếp bước Subaru, đóng cửa nhà máy tại Thái Lan

Suzuki tiếp bước Subaru, đóng cửa nhà máy tại Thái Lan

Suzuki sẽ tập trung vào xe điện và hybrid, đồng thời dừng sản xuất xe tải và ô tô con tại nhà máy ở Thái Lan vào cuối năm 2025. Trước đó, Subaru cũng tuyên bố ngừng hoạt động nhà máy sản xuất xe tại Thái và sa thải toàn bộ