liennguyen đã tạo một bài báo mới
4 d

Honda Việt Nam kết thúc năm tài chính 2024 với nhiều hoạt động ý nghĩa cho cộng đồng | #honda #crv #city #accord #brv #cb350

Honda Việt Nam kết thúc năm tài chính 2024 với nhiều hoạt động ý nghĩa cho cộng đồng

Honda Việt Nam kết thúc năm tài chính 2024 với nhiều hoạt động ý nghĩa cho cộng đồng

Trong năm tài chính 2024, Honda Việt Nam (HVN) đã không ngừng đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao trải nghiệm khách hàng, đồng thời tích cực thực hiện các hoạt động doanh nghiệp hướng tới hai mục tiêu Trung hòa các-bon vào năm 2050 và không có tử vong vì tai nạn giao thông năm 2045.