Hải Bùi đã tạo một bài báo mới
1 w

Chiếc BMW X5 gần 10 năm tuổi "báo hại" hãng xe Đức | #bmw #x5 #bmwx5

Chiếc BMW X5 gần 10 năm tuổi "báo hại" hãng xe Đức

Chiếc BMW X5 gần 10 năm tuổi "báo hại" hãng xe Đức

Chiếc BMW X5 2016 có trang bị cửa hít đã kẹp đứt đầu ngón tay chủ xe, khiến hãng xe Đức phải "muối mặt" bồi thường 1.9 triệu USD.