Hải Bùi đã tạo một bài báo mới
1 w

Hé lộ những mẫu xe GAC tiêu chuẩn toàn cầu sẽ được phân phối tại thị trường Việt Nam | #gac

Hé lộ những mẫu xe GAC tiêu chuẩn toàn cầu sẽ được phân phối tại thị trường Việt Nam

Hé lộ những mẫu xe GAC tiêu chuẩn toàn cầu sẽ được phân phối tại thị trường Việt Nam

Nhà phân phối chính thức TC Services Việt Nam hé lộ những sản phẩm sắp ra mắt tại thị trường Việt Nam, gắn với tiêu chuẩn toàn cầu của thương hiệu GAC.