liennguyen đã tạo một bài báo mới
1 w

Tài xế công nghệ: 'Lợi đơn lợi kép' khi chuyển sang chạy VinFast VF 5 Plus | #vinfsat #vf5 # vinfast vf5

Tài xế công nghệ: 'Lợi đơn lợi kép' khi chuyển sang chạy VinFast VF 5 Plus

Tài xế công nghệ: 'Lợi đơn lợi kép' khi chuyển sang chạy VinFast VF 5 Plus

Tranh thủ thời điểm ưu đãi chưa từng có cho VF 5 Plus, với chi phí vận hành gần như về 0, nhiều tài xế chạy xe dịch vụ quyết định chuyển sang xe điện nhờ những lợi ích thiết thực.