Thang Nguyen đã tạo một bài báo mới
2 yrs

Chi tiết Mercedes-Benz C300 AMG 2022: linh hồn S trong giá bán C | #merc

Chi tiết Mercedes-Benz C300 AMG 2022: linh hồn S trong giá bán C

Chi tiết Mercedes-Benz C300 AMG 2022: linh hồn S trong giá bán C

Duy trì được những điểm mạnh vốn có, Mercedes-Benz C300 AMG 2022 nay càng thêm thu hút khi mang nhiều điểm tương đồng với chiếc sedan đầu bảng S-Class.