Thang Nguyen đã tạo một bài báo mới
2 yrs

Honda Gyro Canopy e: được đăng ký bản quyền tại Việt Nam | #xe-may-dien

Honda Gyro Canopy e: được đăng ký bản quyền tại Việt Nam

Honda Gyro Canopy e: được đăng ký bản quyền tại Việt Nam

Mới đây, Honda đã hoàn thành việc đăng ký bản quyền mẫu xe điện 3 bánh có mái che có tên gọi Honda Gyro Canopy e: tại Việt Nam.