Doanh số Honda tháng 8: Xe máy tăng nhẹ, ô tô giảm mạnh

So với tháng 8, lượng xe máy bán ra của Honda Việt Nam tăng 3%. Trong khi đó, doanh số ô tô giảm tới hơn 10%.

Nhìn chung, cả doanh số xe máy của ô tô và xe máy của Honda Việt Nam trong tháng 8 đều giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Cộng dồn theo năm tài chính 2024, Honda Việt Nam đã bán được 794.640 xe máy, 8.148 ô tô, lần lượt thấp hơn so với năm trước đó là 6,6% và 41,7%. 

Bình luận