Từ khóa: a4

1 - 1 của 1 bài
  • Xe  

    Thực tế, phiên bản A4 hiện tại đã mang trong mình rất nhiều cải tiến và công nghệ xứng tầm nên những thay đổi mà Audi đưa vào bản nâng cấp lần nầy là không nhiều.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-