Từ khóa: Audi bị triệu hồi

1 - 1 của 1 bài
  • Xe  

    Dính lỗi túi khí, hơn 150.000 xe Audi bao gồm Audi A3, S3 và RS3 tại thị trường Mỹ bị triệu hồi.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-