Từ khóa: audi gia hạn bảo hành ô tô

1 - 2 của 2 bài
  • Xe  

    Audi Việt Nam chính thức gia hạn bảo hành xe mới thêm 3 tháng cho tất cả các xe Audi chính hãng còn hạn bảo hành được bán bởi đại lý chính thức của Audi Việt Nam từ 01/07/2018 tới 30/06/2021.

  • Xe  

    Nhằm hỗ trợ khách hàng ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, Audi thực hiện gia hạn bảo hành xe mới kéo dài thêm 3 tháng, muộn nhất là tới 31 tháng 8 năm 2020 sau khi hạn bảo hành gốc kết thúc.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-