Từ khóa: audi gia hạn thời gian bảo hành xe mới

1 - 1 của 1 bài
  • Xe  

    Nhằm hỗ trợ khách hàng ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, Audi thực hiện gia hạn bảo hành xe mới kéo dài thêm 3 tháng, muộn nhất là tới 31 tháng 8 năm 2020 sau khi hạn bảo hành gốc kết thúc.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-