Từ khóa: báo cáo xu thế toàn cầu ford

1 - 2 của 2 bài
  • Xe  

    Trong Báo cáo xu thế thường niên lần thứ 8 “Hướng tới tương lai cùng Ford" đã chỉ ra rằng niềm tin là một chủ đề nổi trội trên toàn cầu, đồng thời, tìm kiếm các giải pháp giúp các công ty lấy lại niềm tin từ khách hàng.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-