Từ khóa: bảo tàng Vespa

1 - 1 của 1 bài
  • Xe  

    Bảo tàng Vespa nảy sinh từ mong muốn giới thiệu mọi phiên bản xưa nay của loại xe máy đặc trưng của nước Ý này chỉ trong một địa điểm.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-