Từ khóa: BMW M2

1 - 1 của 1 bài
  • Xe  

    BMW đã bật đèn xanh để tiếp tục sản xuất M2 thế hệ tiếp theo vào năm 2022, nhưng một vài hình ảnh rò rỉ gần đây đã cho thấy trước thiết kế của chiếc coupe mới.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-