Từ khóa: BMW triệu hồi

1 - 2 của 2 bài
  • Xe  

    Sau khi phát hiện lỗi trong hệ thống điều hòa, BMW đã quyết định thu hồi nhằm kiểm tra sửa chữa gần 140.000 xe thuộc 3-Series sản xuất trong khoảng thời gian từ tháng 1/2005 đến tháng 7/2011.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-