Từ khóa: bỏ đăng kiểm ô tô

1 - 1 của 1 bài
  • Cục Đăng kiểm Việt Nam đang hướng tới bỏ giấy đăng kiểm giấy
    Giao thông  

    Cục Đăng kiểm Việt Nam đang hướng tới nghiên cứu bỏ giấy chứng nhận kiểm định xe cơ giới, tạo thủ tục thuận lợi cho chủ phương tiện, giảm thủ tục hành chính đăng kiểm.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-