Từ khóa: Bộ Giao thông Vận tải

1 - 1 của 1 bài
  • Luật  

    Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đang muốn nâng tiêu chuẩn khí thải (TCKT) xe ô tô tham gia giao thông và ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu thông qua việc xây dựng dự thảo “Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về lộ trình nâng cao mức tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô tham gia giao thông, xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu”.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-