Từ khóa: bơm xăng ô tô

1 - 1 của 1 bài
  • Tư vấn  

    Làm nhiệm vụ cung cấp nhiên liệu cho động cơ hoạt động, cung cấp năng lượng giúp xe vận hành và điều khiển toàn bộ các hệ thống trên xe. Vậy bơm xăng chết đột ngột sẽ dẫn đến những nguy hiểm nào?

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-