Từ khóa: cách âm ô tô

1 - 1 của 1 bài
  • Những bộ phận chuyển động (màu vàng) trên xe đều tạo ra NVH. Ảnh: Siemens
    Xe  

    Noise, Vibration, Harshness - tiếng ồn, độ rung và độ xóc luôn là những thứ các hãng luôn cố gắng để triệt tiêu, dù khó lòng tối ưu giữa chi phí và hiệu quả.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-