Từ khóa: cách xử lý ô tô bị kẹt chân ga

1 - 1 của 1 bài
  • Tư vấn  

    Dưới đây là cách xử lý ô tô bất ngờ bị kẹt chân ga để giảm hậu quả cho bản thân người lái và những người tham gia giao thông xung quanh.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-