Từ khóa: chi phí mua ô tô

1 - 1 của 1 bài
  • Cần nắm rõ các loại phí khi xuống tiền mua ô tô mới theo quy định hiện nay
    Tư vấn  

    Để ô tô của bạn có thể lăn bánh trên đường, ngoài việc trả đủ giá xe tại đại lý thì bạn cần bỏ thêm tiền cho các loại phí mua ô tô dưới đây.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-