Từ khóa: chơi xe

1 - 2 của 2 bài
  • Xe  

    Nếu coi thú chơi xe là đi tìm chiếc xe mà mình yêu thích để thỏa mãn khao khát, rồi hằng ngày chăm sóc, nghiên cứu, ngắm nghía và đi dạo thì đó chỉ là một nửa tẻ nhạt của câu chuyện. Nửa còn lại hay ho gấp trăm lần…

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-