Từ khóa: công nghệ trên tesla

1 - 1 của 1 bài
  • Xe  

    Với tính năng mới, khi camera của xe Tesla phát hiện có biển báo giới hạn tốc độ, thông tin sẽ được hiển thị cho người lái, đồng thời được sử dụng để thiết lập cảnh báo vượt quá tốc độ cho phép.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-